Welkom bij TVCS

Educatie, verander consequenties in kaart brengen, ICT ondersteuning en meer.
Ton Vromans Central Services, uw kracht bij het probleemloos verbeteringen doorvoeren
als complexe veranderingen noodzaak zijn.

Over ons Contact
Ton Vromans Central Services

Over ons

Vromans

Ervaring

Gericht opleiden en coachen
In de afgelopen jaren hebben wij ruime ervaring opgedaan met opleiden en coachen, veelal in methodieken binnen service management. Trainingen zijn een sterk middel in de overdracht van kennis en vaardigheden, omdat in een veilige omgeving ervaringen gedeeld kunnen worden en samenwerking en afspraken uitgeprobeerd kunnen worden. Trainingen kunnen ingezet worden als onderdeel van een verbeteringstraject. Dit doen wij door eigen trainingen, maar ook door gebruik te maken van trainingen van onze partners. Enkele concrete voorbeelden:
Monuta IT – Ondersteunen van drietal procesmanagers bij de uitwerking en implementatie van change, configuration en incident management. Hierbij worden de procesmanagers geholpen in de uitvoering, coördinatie en bewaken van de activiteiten in de processen. Het begeleiden van de procesmanagers moet voor hen resulteren in het zelfstandig kunnen uitvoeren van deze rol.
Service 8 – Verzorgen van maatwerktrainingen en workshops in service management. Enexis – Het proces en CMDB ingericht en afgestemd op de informatiebehoefte, waarbij betrouwbaarheid van gegevens het belangrijkste uitgangspunt is geweest.

Ton central

Visie

Verbeteren door samenwerking en herhaling
Service management is mijn vakgebied omdat ik het een uitdaging vind om een reeks van activiteiten uit diverse specialismen samen te laten komen in een dienstverlening die beantwoord aan de vraag van een klant. Niet voorschrijvend, maar vanuit diverse best practices mensen en organisaties helpen bij het vormgeven en verbeteren van hun dienstverlening. Mijn positieve instelling helpt mij om oplossingen te vinden bij de uitvoering van de dienstverlening en bezwaren tegen veranderingen in de manier van werken resultaatgericht aan te kunnen pakken. Daarbij vind ik het prettig om de verbeteringen in de dienstverlening snel zichtbaar te maken door resultaten te behalen in kortlopende trajecten. De Agile aanpak spreekt mij daarbij aan en heb ik inmiddels toe kunnen passen.Het begeleiden en opleiden van mensen en organisaties is een belangrijke schakel in het behalen van de benodigde kwaliteit in de producten die een organisatie levert. Ik beschouw mijzelf als een richtinggevende inspirator die mensen en organisaties helpt in het optimaliseren van hun doelen. Werken met mensen geeft mij energie, energie dat ik weer gebruik om mensen te motiveren in hun werk en in hun doen en laten.

Ton Vromans Central Services

Het laatste nieuws