Gericht opleiden en coachen
In de afgelopen jaren hebben wij ruime ervaring opgedaan met opleiden en coachen, veelal in methodieken binnen service management. Trainingen zijn een sterk middel in de overdracht van kennis en vaardigheden, omdat in een veilige omgeving ervaringen gedeeld kunnen worden en samenwerking en afspraken uitgeprobeerd kunnen worden. Trainingen kunnen ingezet worden als onderdeel van een verbeteringstraject. Dit doen wij door eigen trainingen, maar ook door gebruik te maken van trainingen van onze partners. Enkele concrete voorbeelden:
Monuta IT РOndersteunen van drietal procesmanagers bij de uitwerking en implementatie van change, configuration en incident management. Hierbij worden de procesmanagers geholpen in de uitvoering, coördinatie en bewaken van de activiteiten in de processen. Het begeleiden van de procesmanagers moet voor hen resulteren in het zelfstandig kunnen uitvoeren van deze rol.
Service 8 – Verzorgen van maatwerktrainingen en workshops in service management. Enexis – Het proces en CMDB ingericht en afgestemd op de informatiebehoefte, waarbij betrouwbaarheid van gegevens het belangrijkste uitgangspunt is geweest.