In veel organisaties is de prestatiegerichtheid van medewerkers een belangrijk vraagstuk. Dat betekent niet automatisch dat er iets verandert. Zolang mensen niet zelf de eigen verantwoordelijkheid voor resultaatverbetering oppakken blijft het misgaan. Het is hier dat onze methodieken  in bijvoorbeeld oplossingsgerichte management en coachend leidinggeven, elkaar ontmoeten en versterken.